Điều kiện, thủ tục, chi phí thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Ngành công nghệ sản xuất mỹ phẩm trước đây chỉ phát triển nhiều ở các nước châu Âu, Mỹ, Hàn. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì Việt Nam cũng là nước đã và đang phát triển ngành này. Vì mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người nên đây là một ngành nghề có điều kiện được liệt kê trong Luật số 03/2016/QH14 quy định về danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Để thuận tiện cho Quý khách về nhu cầu tra cứu quy trình thành lập công ty gia công mỹ phẩm, thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, chúng tôi xin tổng hợp và gửi đến Quý vị các thông tin sau:

Quy trình thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

 

Thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

 

Bước 1: Thành lập công ty/thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty/ doanh nghiệp bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ doanh nghiệp

+ Danh sách thành viên công ty TNHH hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần

+ Bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên/cổ đông là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên/cổ đông là tổ chức; bản sao công chứng CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó

+ Một số giấy tờ khác (trong trường hợp cần thiết).

Cơ quan nộp hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trong 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo công khai thông tin về đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì trường hợp nào không thực hiện công bố hay công bố không đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000đ – 2.000.000đ.

Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp có thể tự mình khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu cho Sở kế hoạch và đầu tư hoặc có thể ủy quyền cho Công ty Luật uy tín thực hiện. Doanh nghiệp được quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu tuy nhiên con dấu phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp.

Bước 4: Thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

♦ Điều kiện mà cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng

• Về nhân sự: Người phụ trách của cơ sở sản xuất phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu công việc.

• Về cơ sở vật chất: Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất. Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên vật liệu và sản phẩm bị loại, thu hồi và bị trả lại.

• Về hệ thống quản lý chất lượng:

+ Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất

+ Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

+ Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất

+ Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm

+ Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm

+ Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

♦ Trình tự thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

+ Hồ sơ được nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện một trong những hoạt động sau:

+       Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

+       Thông báo bằng văn bản các nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ

⇒ Thành phần hồ sơ thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này

+ Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất

+ Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất

+ Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.

⇒ Phí thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Phí thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 277/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

Phí thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là 6.000.000đ/cơ sở.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế

Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những thông tin trong việc thực hiện thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm, Quý khách còn những vướng mắc nào có thể liên hệ Công ty Luật Trí Nam để được giải đáp chi tiết. 

 

Kim Ân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

09.633.688.12